Privacyverklaring 

Privacyverklaring

 1. Franse Valleientocht, gevestigd te La Cazette, 12480 Broquiès, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 2. Contactgegevens: 
  Franse Valleientocht, La Cazette, 12480 Broquiès, Frankrijk 
  Website: http://www.franse-valleientocht.nl & http://www.franse-valleientocht.be 
 3. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Franse Valleientocht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

  - Voor- en achternaam 
  - Adresgegevens 
  - Telefoonnummer 
  - E-mailadres 
 4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere gegevens en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen over website bezoekers en/of van klanten die bij ons reserveren. 
 5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Franse Valleientocht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
  - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
  - Om goederen en diensten aan jou te leveren 
  - Verzenden van onze nieuwsbrief 1x per jaar. 
 6. Geautomatiseerde besluitvorming
  Franse Valleientocht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Franse Valleientocht) tussen zit. Franse Valleientocht gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: IOS mail App, Microsoft Excel 
 7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Franse Valleientocht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens: 5 jaar 
 8. Delen van persoonsgegevens met derden
  Franse Valleientocht verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Franse Valleientocht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. 
 10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Franse Valleientocht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact @ franse-valleientocht .com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 
 11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Franse Valleientocht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via contact @ franse-valleientocht .com